Isnin, 26 September 2011

Isi kandungan B.M ( Tahun Satu)

Tema 1: Keluarga                                           
Tajuk : -Keluarga saya                                   
           -Belajar Bersama-sama                                   
           -Seronoknya Dengan Keluarga 
                     
Tema 2:Mesra Jiran                                         
Tajuk :-Jiran Saya                                            
          -Rumah Navin                                                  
          -Rakan Karib                                                   

Tema 3:Indahnya Budaya                                
Tajuk :-Rumah Terbuka                                  
          -Mari Berhibur                                                
          -Bermain Layang-layang                                  

Tema 4:Berhati-hati                                         
Tajuk:-Kami Selamat                                       
         -Sentiasa Jaga Diri                                             
         -Sekolah Selamat                                              

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Bahasa Malaysia Tahun Satu)

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubalkan untuk membolehkan murid berketrampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

Objektif  
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk :
  1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;
  2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat yang betul;
  3. mendengar, memahami dan memberikan respon berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;